denkfoud
  • by:
  • September 26th, 2022
  • Category:

Opinie - Vergrijzingskosten? Toon de bijdrage van ouderen


Sta je soms stil bij later? Niet bij volgende week of volgend jaar, maar bij een later dat voor velen nog ver weg lijkt. Wanneer “de tweede jeugd” voor de deur staat en er de mogelijkheid is om het leven vrijer in te vullen, wanneer er meer tijd is om hobby’s uit te oefenen, om vrienden en

Opinie - Vergrijzingskosten? Toon ook de bijdrage van ouderen

Denkfoud: Ouderen, zit daar nog fut in?

Een haar in de boter

Sta je soms stil bij later? Niet bij volgende week of volgend jaar, maar bij een later dat voor velen nog ver weg lijkt. Wanneer “de tweede jeugd” voor de deur staat en er de mogelijkheid is om het leven vrijer in te vullen, wanneer er meer tijd is om hobby’s uit te oefenen, om vrienden en familie te zien en misschien zelfs de mogelijkheid om te gaan reizen. Het is zeker dat verschillende mensen hier halsreikend naar uitkijken.  Toch wordt het idee van wat fijne jaren zouden moeten zijn steeds meer geplaagd door onzekerheden. Er zit een haar in de boter wanneer we denken aan de toekomst en onze oude dag: de vergrijzingskosten.


De grijze armageddon

“Door de verhoging van de minimumpensioenen zal de kostprijs van de vergrijzing zwaarder doorwegen én zullen de kosten ook pas tien jaar later plafonneren. Tegen 2050 gaat bijna een derde van de economie naar vergrijzingskosten, waar dat nu nog een kwart is”,valt er te lezen in De Standaard. Ze zijn zeker niet de enige krant die met dit soort artikels naar buiten komt.

Dus, kort samengevat, zitten we in België tegen dan blijkbaar middenin een rampscenario dat we nauwelijks het hoofd kunnen bieden. Eentje waar ons nieuws nu al van vol staat. In die nieuwsberichten staat het bol van oude mensjes die niets meer kunnen, behalve een kasplantenbestaan leiden. De krachtige, vitale jonge mensen (alsook de Belgische staat in haar geheel) zullen financieel ten onder gaan aan de steeds groeiende massa grijze haardossen. Alsjeblieft zeg, kan het even?

Wie wil er nog oud worden met onbetaalbaar hoge kosten in het verschiet?  Is dat alles wat er nog rest? Het gevoel dat je jarenlang braaf financieel bijdraagt aan de maatschappij om dan als oudere uit de boot te vallen, is wat achterblijft na het lezen van zulke artikels. Zullen we langer moeten werken, ook als het fysiek niet meer kan? Welk pensioen zal daar tegenover staan en zal dat wel voldoende zijn om van te leven nu alles alleen maar duurder wordt?

Onrealistisch overbezorgd noemen sommigen dat. Maar waarom staan onze kranten dan vol onheilspellende berichten over hoe moeilijk het zal worden over enkele decennia?

 


Niets dan een kost?

Artikels waarin het krijgen van een menswaardig pensioen wordt gelijkgesteld aan een ondragelijke last voor anderen werken ageisme in de hand. Het maakt mensen bang om ouder te worden en het maakt ouderen boos. Hebben zij dan niet een leven lang inspanningen geleverd? Waarom worden zij nu afgeschreven als niets anders dan een kost?

Een politiek- en medialandschap waarbij mensen die een bepaalde leeftijdsgrens overschrijden enkel als een kost of een cliché worden gezien, doet afbreuk aan de waardering van ouderen in onze maatschappij. Het zorgt voor een onhoudbaar wij-zij verhaal. Het maakt bovendien de bijdragen die ouderen leveren onzichtbaar.

Ouderen zijn ondermeer de grootste groep van vrijwillige krachten. Zo is 1 op 3 vrijwilligers in België ouder dan 60. Ouderen met kinderen en kleinkinderen zijn vaak een rots in de branding voor hun familie. Ze bieden steun waar nodig is, zowel financieel  als door tijd te schenken. Laten we stilstaan bij de bergen die verzet werden en worden door de mensen die we nu ouderen noemen. En meer nog, laat ons afstappen van een visie die mensen enkel als bestaanswaardig beschouwt, wanneer dat economisch iets oplevert.  Sara Motoi
Medewerker beeldvorming en participatie
 

Bronnen

-Dendooven, P. (2021c, juli 8). Vergrijzingsfactuur dikt fors aan. De Standaard. Geraadpleegd op 20 september 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210708_97204746?&articlehash=JDrdVk3dhyJeVd1k0TlEs35uiQ6WEDTEiV%2B14vI83N5eUXgdxOce2qj3TDYsNIPbDZoQQ2qtL8L3A46znoz3d4WdjqlJvLznRWVlQHVxIBSTmm2WmrOTTwlO2YQbGTl8QvWhrVIZLKUWhEVb8gN1RmX%2FDPhmfZM5mSAUPJLPsRxml3ngRkJmjIQYSG4XVqHpVfJpSoCenB18KKzucN6csiqY8HFd0Ur4w9OJY%2FPqfS3jHr%2BvdFuwY1wzrQKlpGHXV73Lo0zfQUQnSxARdlW0xKN%2Fd8O5efvaQU6w6QShGiRdoMuI0SGdiRfFPyUFbuGK7THvqrtSkGwgmrWRxI5jdg%3D%3D
 

-Lesley Hustinx & Pierre Dudal. (2020). Het vrijwilligerswerk in België: Kerncijfers 2019. Koning Boudewijnstichting.   Geraadpleegd op 20 september 2022, https://www.kbs-frb.be/nl/het-vrijwilligerswerk-belgie-2019-kerncijfers

 

Deel deze pagina met je netwerk