denkfoud

De campagne

De beelden en opvattingen over ouderen die algemeen worden opgehangen stemmen niet overeen met de realiteit.

Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen. 

Waarover gaat het?

De beelden en opvattingen over ouderen die algemeen worden opgehangen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen. 
Het staat buiten kijf dat deze tendens schadelijk is voor de beeldvorming en waardering van deze leeftijdsgroep. Dit leidt zelfs tot leeftijdsdiscriminatie en heeft bovendien een negatieve invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen zelf. Het belang van een correcte beeldvorming kan niet genoeg onderstreept worden.

Vief wil met zijn campagne een realistische beeldvorming met betrekking tot ouderenkwesties bewerkstelligen en de publieke opinies en zienswijzen beïnvloeden. Naast het creëren van een positieve beeldvorming trachten we tegelijk een mindshift over ‘ouder worden’ bij de Vlaamse bevolking te genereren.

Als middenveldorganisatie beoogt Vief de algemene negatieve, stereotiepe houding jegens de hedendaagse oudere generatie te veranderen en zich proactief in te zetten tegen leeftijdsdiscriminatie. We streven ernaar de huidige negatieve denkbeelden en stereotypen over 65-plussers op een correcte, feitelijke manier te counteren. 

Wat willen we bereiken?

"Deze campagne wil tegelijk bij de Vlaamse bevolking een mindshift over 'ouder worden' opwekken."

Gilbert Raymaekers, voorzitter Vief

Wat doen we?

Gedurende één jaar dragen we via een (digitale) campagne de rigide denkbeelden en stereotypen over de groep ouderen uit. We zorgen voor impact aan de hand van verschillende posters, visuals en sociale mediaberichten. Iedere maand visualiseren en publiceren we één maatschappelijk doordrongen denkfout. 

"We weerleggen de foute denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier."

Om een realistische beeldvorming en positief imago rond ouderen te kunnen creëren en het publiek zo correct mogelijk te informeren, weerleggen we de behandelde denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier. We richten ons in hoofdzaak tot de jongere generaties, want ook zij - als toekomstige ouderen - zijn gebaat bij een maatschappelijke, positieve houding jegens senioren.

Ben je een ongepaste weergave van ouderen tegengekomen?

Meld het ons

Vief vzw ijvert al langer voor een correcte beeldvorming van ouderen. Toch zijn er vooroordelen en stereotypen die hardnekkig blijven opduiken. Daarom lanceerde Vief de beeldcampagne #denkFOUD waarin de voornaamste clichés over ouderen aan de realiteit getoetst worden. 

We hebben hierbij ook jouw medewerking nodig. Wil je een melding doen van een reclamespot, persbericht of een aanstootgevende gebeurtenis waarin ouderen niet correct worden weergegeven of waarin er stereotiep over ouderen gesproken wordt. Vul dan onderstaand formulier in. Stuur zeker ook jouw eigen reactie hierop mee. 

De inzendingen worden gebruikt om een stand van zaken te geven over de negatieve weergave van ouderen. Alleen met jouw hulp kunnen we verandering brengen in de manier waarop de maatschappij kijkt naar ouderen. 

Deel deze pagina met je netwerk