denkfoud

Ouderen zijn een gevaar in het verkeer

Dat is een denkfout. Ouderen zijn net extra voorzichtig in het verkeer en hebben meer ervaring dan jongere weggebruikers.

Ouderen een bedreiging in het verkeer?

Het beeld leeft dat ouderen een gevaar vormen in het verkeer. Toch is het zo dat het risico om andere zwaar te verwonden veel lager is bij 65-plussers dan bij jongeren.* Het gedrag in het verkeer verandert naarmate men ouder wordt, maar dat is niet noodzakelijk slecht. De ervaring in het verkeer neemt toe en ouderen zijn aandachtiger voor hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Conclusie: ouderen zijn net extra voorzichtig in het verkeer dan jongere weggebruikers.

* Vias 2018.

Mobiliteit, vrijheid, individualiteit

Vrijheid betekent onder meer kunnen gaan naar waar je heen wil. Hierin speelt mobiliteit, de mogelijkheden en manieren om je te kunnen verplaatsen, een belangrijke rol. Mobiliteit is dan ook een factor in onze persoonlijke onafhankelijkheid en ons mentaal welzijn. Reden te meer om het gedrag van ouderen in het verkeer verder onder de loep te nemen.

Een cruciaal stukje informatie om in het achterhoofd te houden bij het lezen van onderzoeksresultaten is het gegeven van de individualiteit. Dé oudere bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, achtergrond en gezondheid. Zo heeft ook iedereen zijn eigen manier om zich te bewegen in de publieke ruimte.

Met de (bene)wagen

Statistieken tonen aan dat meer dan 25% van de autobestuurders in 2030 ouder zullen zijn dan 65 jaar. Vele ouderen verplaatsen zich nog steeds met de wagen. Dit vervoersmiddel biedt hun een zekere veiligheid en lichamelijk comfort. Zij gebruiken, alhoewel ze ook frequent wandelen wanneer de afstand en verkeerssituatie het toelaat, vaak een auto om zich te kunnen verplaatsen.  

Het gevoel van veiligheid in het verkeer blijkt erg belangrijk te zijn voor ouderen. Niet onlogisch als je bedenkt dat wandelaars en fietsers op leeftijd uitzonderlijk kwetsbaar blijken te zijn. Hun aantal gewonden en doden ligt 25% hoger dan het gemiddelde. Van het totaal aantal dodelijke slachtoffers bij fietsers gaat het in de helft van de gevallen om iemand boven de leeftijd van 60. Voor voetgangers ligt dit cijfer op 46%. Dat is erg hoog.

 

Ouderen, autorijden en verkeersveiligheid

Met het ouder worden bepaalde fysieke aspecten minder evident. Al is de individuele gezondheid hierin een doorslaggevende factor, toch gaat het reactievermogen en het zicht doorgaans achteruit bij het verouderen. Om hieraan tegemoet te komen, passen ouderen zich sterk aan.

Zo vermijden ze ritten in het donker, rijden ze minder vaak bij slecht weer of tijdens de spitsuren en laten ze autosnelwegen liever links liggen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat ouderen de snelheidslimieten beter zullen respecteren, minder bewuste overtredingen maken, minder van rijvak wisselen en minder vaak inhalen. Ze laten tijdens het rijden ook voldoende afstand met hun voorliggers. Ze houden rekening met hun fysieke beperkingen en nemen maatregelen om hun veiligheid en die van andere te vergrootten.  

Men gaat met andere woorden vaak voorzichtiger rijden dan andere leeftijdsgroepen. Toch zijn er ook problematische aspecten, zo geeft 27%  van de leeftijdsgroep tussen 65 en 74 toe aan rijden onder invloed van alcohol. Bij mensen van 75 jaar en ouder wordt bovendien ook vaker gereden onder invloed van medicatie dan bij andere leeftijdsgroepen. Om dit te veranderen kan sensibilisering een belangrijk hulpmiddel zijn.

 

Aanpassingen

Ons rijgedrag verandert naargelang de leeftijd, maar dat hoeft niet negatief te zijn. Om aan hun fysieke beperkingen het hoofd te bieden gaan ouderen zich heel zelfbewust verplaatsen. Ze nemen het tijdstip, hun traject, de weeromstandigheden alsook de verkeersregels van hun verplaatsing in acht.

Naast het feit dat ouderen vaak zelf hun gewoonten aanpassen is het in ieders belang dat er maatregelen getroffen worden vanuit de overheid met het oog op een duurzame en veilige mobiliteit van haar bevolking. Sensibiliseringscampagnes maar ook het werken aan de veiligheid van de infrastructuur kan hierin een cruciale rol spelen. Die aanpassingen komen uiteindelijk iedereen van ons ten goede.
 

"Ouderen een gevaar in het verkeer? Neen, ze zijn net voorzichtiger dan jongere weggebruikers."

Deel deze pagina met je netwerk