denkfoud

Ouderen kosten de maatschappij alleen maar geld

Ouderen vangen wel belangrijke maatschappelijke noden op, van vrijwilliger, mantelzorger tot kinderoppas.

Ouderen zijn een belangrijke maatschappelijke factor 

Ouderen zijn een belangrijke bevolkingsgroep die zeker niet alleen maar geld kost. Laat ons liever praten over de baten van senioren dan wel de kosten. Zo betalen ouderen belastingen waardoor ook zij in sterke mate bijdragen aan de financiering van de overheidsuitgaven. Ze staan vaak in voor kinderopvang, zorg van anderen en verrichten vrijwilligerswerk*.

We moeten los van de gedachte dat ouderen moeten opbrengen om hun pensioen of andere kosten waardig te zijn; ze hebben immers de maatschappij van vandaag mee opgebouwd en een leven lang financieel bijgedragen. Onderschat ten slotte ook niet de koopkracht van senioren, ze laten zich kennen als gedegen consumenten.

* Ongeveer 1 op 3 Belgische vrijwilligers is 60 jaar of ouder

Over vergrijzing en 'ontgroening'

Men spreekt van vergrijzing wanneer het aandeel ouderen in de totale bevolking dusdanig toeneemt dat de gemiddelde leeftijd van de populatie stijgt.

Het is een demografische, maatschappelijke evolutie die veelal gepaard met een periode van ‘ontgroening’. D.w.z. dat het aandeel jongeren afneemt als gevolg van een verlaagd geboortecijfer binnen een gemeenschap.

"Vergrijzing duidt op een verandering in de bevolkingssamenstelling wat zichtbaar wordt in de vorm van een bevolkingspiramide."

De gevolgen

Dat deze belangrijke demografische verschuivingen heel wat aspecten van ons dagelijkse leven beïnvloeden en maatschappelijke gevolgen hebben voor alle lagen van de bevolking, is onmiskenbaar. Ook sociaal-economisch uit zich dat. De vergrijzing zal de nood aan extra financiële middelen, sociale bijstand, aangepaste gezondheidszorg en voorzieningen van openbaar nut alleen maar versterken.

% Minderjarigen en 65-plussers in het Vlaams Gewest

Ouderen als ondernemers

Een logisch gevolg van de toenemende vergrijzing, is dat er een steeds grotere groep uit de arbeidsmarkt verdwijnt. Het voorzien van een menswaardig pensioen voor een stijgend aantal gepensioneerden tegenover een kleinerwordend aantal beroepsactieven zorgt voor een financiële uitdaging.


Ondanks dit gegeven dienen we af te stappen van een visie waarbij ouderen moeten opbrengen om hun pensioen of andere kosten waardig te zijn. Zij hebben immers de maatschappij van vandaag mee opgebouwd en een leven lang financieel bijgedragen. Er worden ook belangrijke maatschappelijke noden opgevangen door ouderen. Heel vaak dragen zij zorg voor anderen. Denk aan het werk dat zij doen als vrijwilligers, mantelzorgers, oppassen voor kleinkinderen, ... Ze zijn maatschappelijk ondernemend. 


Ouderen vangen ook steeds vaker hun volwassen kinderen op, zowel financieel als moreel. En via hun actieve loopbaan, met heel wat jaren op de teller, hebben ze een grote financiële bijdrage geleverd en dat welverdiende pensioen opgebouwd.

Senioren als vrijwilligers: enkele cijfers

Ouderen spelen ook een onontbeerlijke rol in het vrijwilligers leven. Globaal genomen kunnen we stellen dat het aantal vrijwilligers toeneemt naarmate de leeftijd stijgt, met een piek tussen de 40 en 49 jaar, waarna het aantal vrijwilligers weer afneemt. Niettemin vormen de 60-plussers in België de grootste vrijwilligersgroep: ongeveer 1 op 3 Belgische vrijwilligers is 60 jaar of ouder

Ook qua aantal uren vrijwilligerswerk per jaar halen senioren de op één na hoogste score, zoals onderstaande grafiek weergeeft.

 

Gemiddeld aantal uur vrijwilligerswerk per jaar per leeftijd:

Conclusie: ouderen zijn een belangrijke maatschappelijke factor

Ouderen zijn een belangrijke bevolkingsgroep die zeker niet alleen maar geld kost. Laat ons praten over de baten van senioren dan wel de kosten. Ouderen kunnen niet zomaar als een "economische last" worden weggezet. Verschillende argumenten wijzen in een andere richting. 

  1. Ouderen betalen belastingen waardoor ook zij in sterke mate bijdragen aan de financiering van de overheidsuitgaven.
     
  2. Ze staan vaak in voor kinderopvang, zorg van anderen en verrichten vrijwilligerswerk. Dat is geen betaald werk, wel een niet te schatten maatschappelijke bijdrage.
     
  3. We moeten los van de gedachte dat ouderen moeten opbrengen om hun pensioen of andere kosten waardig te zijn. Zij hebben immers de maatschappij van vandaag mee opgebouwd en een leven lang financieel bijgedragen.
     
  4. Onderschat ook niet de koopkracht van senioren, ze laten zich kennen als gedegen consumenten

Deel deze pagina met je netwerk