denkfoud

Ouderen, daar zit totaal geen fut meer in

Heel wat 65-plussers beleven een tweede jeugd via sport, vrijwilligerswerk, opvang kleinkinderen of een nieuwe hobby!

Nog nooit eerder zo actief

Ouderen kun je tot niets bewegen, ze kunnen zichzelf niet meer beredderen, hangen hele dagen tv-kijkend in de sofa ... Hoe fout kun je denken!

Heel wat 65-plussers sporten immers nog met veel goesting, doen vrijwilligerswerk, vangen kleinkinderen op, ontdekken een nieuwe hobby ... *

Ouderen niet meer actief? Heel wat onder hen beleven juist een tweede jeugd.

* Sport Vlaanderen (2021), Hustinx, Marée, De Keyser, Verhaeghe, & Xhauflair (2015), Vlaamse Overheid (2017)

Extra levensjaren

Het aantal levensjaren ligt nog steeds in stijgende lijn. Elk jaar krijgen we er in België gemiddeld zeventig levensdagen bij. Een grote groep 60-plussers is actief in het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. In 2019 was 7,2% van de 60-plussers actief als vrijwilliger. Dit maakt dat hun inbreng van onschatbare waarde is.

Tal van ouderen zijn wekelijks druk in de weer om een significante bijdrage te leveren aan de samenleving. Ouderen tussen 65 en 75 jaar zijn meer betrokken in het verenigingsleven dan de gemiddelde Vlaamse bevolking. Zo brengen ze bijna 2 uur per week door in één of meerdere verenigingen. 

Fysiek zeker oké

Het grootste aandeel van ouderen in Vlaanderen woont thuis en is zelfredzaam. Zelfs op hoge leeftijd geeft 85 procent van de ouderen aan dat zij fysiek best oké zijn. En ook op sportief vlak laten ouderen zich niet onbetuigd. In 2019 toonde onderzoek aan dat 4,6% van de 60-plussers aan sport doet.

"Toch associeert men ouder worden voornamelijk met passief, zorgbehoevend en immobiel zijn."

De handen uit de mouwen

Vlaamse ouderen tussen 65 jaar en 75 jaar besteden wekelijks meer tijd aan huishoudelijk werk dan de algemene Vlaamse bevolking. Het aantal uren dat Vlamingen besteden aan het huishouden stijgt gestaag met het ouder worden tot de leeftijd van 75 jaar.

Het beeld dat alle ouderen ganse dagen in hun zetel doorbrengen en zorgafhankelijk zijn, komt niet overeen met de werkelijkheid. Ook besteden ouderen tussen 65 en 75 jaar meer tijd aan sociale participatie en recreatie dan andere leeftijdscategorieën.

Tabel 1. Uren per week besteed aan huishoudelijk werk en sociale participatie voor de Vlaamse bevolking van 18-75 jaar naar leeftijdscategorie en geslacht voor 2013. (Bron: Vlaams tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd door de onderzoeksgroep TOR van de VUB).

 

Vief roept op om het actieve leven van ouderen niet langer clichématige te behandelen en zo bij te dragen aan een correcte hedendaagse beeldvorming. Want ouderen kijken zeker niet alleen tv!

"Absoluut niet waar, wij komen meestal tijd te kort voor al de dromen die we nog willen realiseren en zijn daardoor misschien net meer energiek. Enkel hebben we wat meer tijd nodig om te recupereren van onze uitstappen, activiteiten met (klein)kinderen, …” 

Ilse Delvaux, 50 jaar

Deel deze pagina met je netwerk