denkfoud
  • by:
  • September 8th, 2023
  • Category:

Factcheck - Zijn ouderen mee met digitale tv?


On demand tv kijken of via streamingsplatformen wordt alsmaar populairder, maar hebben ouderen dit ook al ontdekt?

Zijn ouderen mee met digitale tv?

Factcheck

Dat ouderen hele dagen koffie drinkend voor hun tv doorbrengen, is een hardnekkig cliché dat we met de denkfOUD-campagne hopelijk de wereld hebben uitgeholpen. Maar het leek ons wel interessant om eens stil te staan bij de manier(en) waarop ouderen tv kijken. Doen ze dat nog voornamelijk live en dus lineair of maken ze ook al gebruik van digitale tv en streamingplatformen? Aan het einde werpen we ook een blik op de manieren van muziek beluisteren bij jong en oud. 

 

 

 

 

1 op 3 65- tot 74-jarigen heeft een betalend abonnement op een videostreamingplatform.

We kijken eerst eens naar het dagelijks live tv kijken. Uit de digimeter van 2022 blijkt dat iets minder dan 8 op 10 65-plussers dagelijks live tv kijkt. Dat is een grote groep, maar het verschilt niet veel van de 55- tot 64-jarigen waar het om 72% gaat. Er is wel een groot verschil met de 18- tot 24-jarigen waar slechts 15% dagelijks live tv kijkt. Bij de 25 tot 34-jarigen is het 1 op 4. 

Corona-effect

Het is wel opvallend dat er in 2020 ten gevolge van de coronacrisis een stijging geweest bij alle leeftijdsgroepen behalve de jongste een toename geweest is van het dagelijks live tv kijken. Dat effect is in 2022 nog niet uitgewist, het aandeel is nog steeds hoger dan in 2019. Ook bij de 65-plussers is er een (voorlopig) blijvende stijging te merken. De lockdowns hebben de teloorgang van het lineair tv kijken tegengehouden. 

Tv-abonnementen

Als we even een blik werpen op de cijfers in de Digimeter van 2022 over betalende tv-diensten, dan blijkt dat 84% van de 65- tot 74-jarigen digitale tv heeft tegenover 72% van de 75-plussers. 33% van de 65- tot 74-jarigen heeft naast het tv-abonnement ook 1 of meerdere abonnementen op betalende streamingplatformen zoals Netflix, bij de 75-plussers is het 12%. Als we het cijfer bekijken van alle deelnemers aan de Digimeter 2022, dan heeft 1 op 2 toegang tot zowel een tv-abonnement als een betalend videostreamingplatform. Met 1 op 3 blijkt dat 65- tot 74-jarigen de evolutie aan het omarmen zijn. 

Er is wel een opvallend verschil tussen de verschillende leeftijdscategorieën als het aankomt op het 'jongleren' tussen verschillende betalende streamingsplatformern. 34% van de 18- tot 34-jarigen gebruikt wekelijks 2 of meer videostreamingsplatformen tegenover 4% van de 65- tot 74-jarigen. Dat is waarschijnlijk te verklaren doordat ouderen maar een betalend abonnement hebben en niet kunnen afwisselen, maar dat is in de digimeter niet verder gespecifieerd. 

Radio en muziek streamen

Niet enkel tv en video's kijken, is de laatste jaren gedigitaliseerd, er zijn nu ook veel manieren om muziek te beluisteren. Hoewel 65-plussers stilaan hun weg vinden naar videostreamingsplatformen, geldt dat niet voor betalende muziekplatformen. 92% van de 65- tot 74-jarigen en 96% van de 75-plussers heeft geen betalend abonnement op een muziekplatform. Bij de 18- tot 34-jarigen heeft 1 op 2 minstens 1 betalend abonnement op een muziekplatform. Ook hier is er een opvallend verschil.

Hoewel het merendeel van de 65-plussers nog live tv kijkt, is zeker bij de 65- tot 74-jarigen een ommezwaai te merken naar meer op maat tv kijken. Het aantal platformen waarvoor ze betalen lijkt echter nog beperkt in tegenstelling tot de jongere leeftijdsgroepen. Muziek beluisteren blijven 65-plussers daarentegen wel op de klassieke manier doen. 

Deel deze pagina met je netwerk