denkfoud
  • by:
  • September 16th, 2022
  • Category:

Opinie - De vergeten generatieverschillen van ouderen


Dè oudere bestaat niet. Elk individu is anders, dat spreekt voor zich.  Of dat zou het moeten doen. Individualiteit is een gegeven waar vaak geen oog voor is bij wie “oud” wordt genoemd. De veralgemeningen waar men zich aan bezondigt gaan over zowel zichtbare als minder zichtbare kenmerken. Men scheert alle oudere personen frequent over dezelfde kam.

Opinie - De vergeten generatieverschillen van ouderen

 

Dè oudere bestaat niet. Elk individu is anders, dat spreekt voor zich.  Of dat zou het moeten doen. Individualiteit is een gegeven waar vaak geen oog voor is bij wie “oud” wordt genoemd. De veralgemeningen waar men zich aan bezondigt gaan over zowel zichtbare als minder zichtbare kenmerken. Men scheert alle oudere personen frequent over dezelfde kam.

Wanneer er gesproken wordt over leeftijdssegmenten in de media, in onderzoek en zelfs in de woonkamer worden mensen die ouder zijn dan 60 op één hoop gegooid.  Zij zijn de 60-plussers, één homogene grijze massa waarbij elk gevoel voor leeftijdsverschil of diversiteit vergeten wordt. Zo worden verschillen in leeftijd maar ook op vlak van persoonlijkheid en interesses onzichtbaar gemaakt.

 


Mei '68 of 1948, één pot nat?

Wanneer men 60-plus zegt, spreekt men vandaag over diegene geboren rond 1960 maar ook diegene geboren in ‘40 en zelfs de jaren ‘20 van de vorige eeuw.  Toch voelt niet iedereen instinctief aan dat dit grote verschillen met zich meebrengt. Je bent oud, mogelijk ook nog stokoud, that’s it.  Maar iemand die geboren werd in de jaren ’80 of iemand die geboren werd na 2000 zouden we toch ook niet zomaar zien als inherent dezelfde? Dit is bij de oudere generaties zeker niet anders.

Denkfoud: Ouderen, zit daar nog fut in?

Iemand die twintiger was tussen 1960 en 1970, komt uit een tijd toen er in de VS nog restaurants waren die alleen voor blanken toegankelijk waren. Er deden zich toen belangrijke socio-culturele veranderingen voor die onze maatschappij vandaag sterk hebben beïnvloed. Een persoon die twintiger was tussen 1980 en 1990 groeide op met de muziek van popsensaties Michael Jackson en Madonna. Als je denkt aan de muziek, mode of politieke ideeën van deze periodes merk je meteen dat er talloze verschillen zijn. Deze generatieverschillen worden vandaag nog steeds gevoeld. Men werd met andere opvattingen grootgebracht en op andere leeftijden blootgesteld aan verschillende sociale, politieke en economische veranderingen.

Net zoals je moeder

Natuurlijk zullen ook individuen van dezelfde generatie verschillende interesses hebben. Leeftijd is maar één aspect van iemands individualiteit. Persoonlijkheid, achtergrond en voorkeuren tellen evenzeer meer. Toch blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor de verschillende generaties ouderen die er bestaan. Te vaak wordt in in de dagelijkse benadering en in de beeldvorming van ouderen geen verschil gemaakt. Kan je je inbeelden dat jij en je moeder op eenzelfde manier worden afgebeeld? Of dat er wordt verondersteld dat jullie volledig hetzelfde denken?  


Een diverse groep

60-Plussers vormen een zeer heterogene groep waarin individuen grote onderlingen verschillen kennen. Die diversiteit toont zich zowel in zichtbare kenmerken zoals sekse, leeftijd en huidskleur, als minder zichbare kenmerken zoals seksuele geaardheid, lichamelijke gezondheid, persoonlijkheid, noden, wensen, politieke affiliaties,  culturele en sociaal-economische achtergrond. Veralgemeningen en clichébeelden zijn niet onschuldig.
Ze hebben een uitwerking op hoe we anderen zien. Er dient oog te zijn voor de diversiteit en onderlinge verschillen van ouderen. Dè oudere bestaat niet!

Deel deze pagina met je netwerk