denkfoud
  • by:
  • May 4th, 2023
  • Category:

Is een tachtiger sowieso te oud om zich te engageren?


Joe Biden kondigde vorige week aan dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede ambtstermijn als Amerikaans president. De daaropvolgende dagen werden de media overspoeld met artikels die uitsluitend ingaan op zijn leeftijd.

Go Joe!

President Joe Biden spreekt de VN toe in New York

Is een tachtiger sowieso te oud om zich te engageren?

Joe Biden kondigde vorige week aan dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede ambtstermijn als Amerikaans president. De daaropvolgende dagen werden de media overspoeld met artikels die niet de nadruk legden op wat Biden al verwezenlijkt had en nog zou kunnen bereiken, maar wel en uitsluitend op zijn leeftijd. Zal hij dit nog wel kunnen op 82-jarige leeftijd, is hij niet té oud?

Het is kenmerkend voor de hedendaagse samenleving, waar ageisme nog sterk aanwezig is, dat er spottend en negatief gekeken wordt naar ouderen die zich engageren. Er wordt al snel vanuit gegaan dat ouderen niet meer mee zijn en dat ze in de weg staan van de jongere generatie(s). De groep 80-plussers wordt, net als andere leedtijdsgroepen, gekenmerkt door een grote diversiteit en die uit zich ook op fysiek en mentaal vlak. Dé tachtigjarige bestaat niet, net zo min als dé oudere.

Superagers

Onderzoek wijst uit dat een kwart van de 80-plussers wordt geconfronteerd met een aanzienlijke achteruitgang en een grote kwetsbaarheid. Daartegenover staat dat 1 op de 4 tachtigers robuust genoemd kan worden. Die groep is zeer actief en kent amper aftakeling. De overige 50% bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten.

Voor ouderen die amper achteruitgaan heeft de wetenschap intussen een naam bedacht, de superagers. Deze ouderen hebben een zeer sterk werkgeheugen en presteren op dat vlak even goed als mensen die 20 tot 30 jaar jonger zijn. Hun achteruitgang gaat veel trager.

De positieve aspecten van leeftijd

Hoe iemand veroudert, hangt af van zeer veel individuele factoren. De groep “ouderen” is allesbehalve homogeen waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden over iemands capaciteiten louter op basis van leeftijd. Of zoals geriater Mirko Petrovic zei in een interview met Het Laatste Nieuws: “Iemands profiel – hoe hij of zij als individu functioneert – is belangrijker dan de leeftijd, die zelfs discriminerend werkt.” (Pauwels, 2023)

De samenleving vergeet al te vaak dat veroudering samengaat met wijsheid en ervaring en dus ook voordelen heeft. Zo zijn ouderen emotioneel stabieler en hebben ze meer relativeringsvermogen, eigenschappen die niet onbelangrijk zijn voor een president. Als Joe Biden zichzelf nog fit genoeg voelt om vier jaar langer president te blijven, dan kunnen we die beslissing alleen maar respecteren. Daarom: Go Joe!

 

Bronnen:

 

Deel deze pagina met je netwerk