denkfoud
  • by:
  • April 7th, 2022
  • Category:

Wordt de politiek gedomineerd door ouderen?


Vief wil als belangenbehartiger even stilstaan bij enkele tweets waarin gesteld werd dat politici (te) oud zijn. De tweets bevatte ook enkele negatieve connotaties bij het woord "oud".

Factcheck - Zijn onze politici te oud?

Copyright foto: Vlaams Parlement

Begin april ontstond er beroering op sociale media door enkele tweets waarin geopperd werd dat een deel van het parlement "te oud" was. Die oude parlementsleden “maken inschattingsfouten” en “zijn voeling kwijt”, stond in de tweets. De tweets zijn kort daarna offline gehaald en de organisatie die ze geplaatst had, heeft zich geëxcuseerd voor de ongelukkige woordkeuze. Vief is blij met het inzicht dat de uitspraak ongenuanceerd was. Toch willen we als vereniging die zich inzet voor de belangen van ouderen nog even stilstaan bij de uitspraak dat de leden van het parlement (te) oud zijn en bij de negatieve bijgedachte die aan het woord “oud” gekoppeld wordt. Is het beeld dat de politiek gedomineerd wordt door oude mensen correct of was dit een denkfout?

Zijn ouderen oververtegenwoordigd in de politiek?

Het is een dominant beeld dat de politiek beheerst wordt door oude mensen, maar dit stemt niet overeen met de realiteit. Uit onderzoek blijkt dat oudere generaties zich politiek machtelozer voelen dan de andere kiezers. Dit sentiment is zowel aanwezig bij de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar als bij de 75-plussers. Daarbij hebben ook ouderen last van het politiek cynisme dat de gehele Belgische bevolking vandaag kenmerkt. Als je dit in overweging neemt, strookt de verklaring dat politiek gedomineerd wordt door oude mensen niet met de werkelijkheid. De politieke macht ligt net niet bij de oudere generaties.

Dit wordt bevestigd als we naar de leeftijd van de parlementairen kijken. Bij de eedaflegging van het Vlaams Parlement in 2019 was de gemiddelde leeftijd 45 jaar. Het Vlaams parlement telde op dat moment 5 60-plussers op 124 leden. Bij de Kamerleden was in 2019 62% van de vertegenwoordigers tussen 40 en 49 jaar oud tegenover 17% zestigplussers, ook daar vormen de veertigers de grote meerderheid. De ouderen zijn dus ondervertegenwoordigd in de parlementen, terwijl daar heel wat beslissingen genomen worden met een directe impact op hun levensomstandigheden. Zo woedt op dit moment volop de discussie over de vergrijzing en de impact hiervan op de zorg en de pensioenen.

Duw de oudere generatie niet aan de kant

De formulering in de tweet insinueert dat men na een bepaalde leeftijd politiek uitgespeeld en wereldvreemd is. Toch zien we dat er vanuit de oudere bevolking nieuwe socio-politieke initiatieven ontstaan die sterk aanleunen bij wat er leeft onder de jongeren. Denk maar aan de Grootouders voor het Klimaat, die bezorgd zijn om de klimaatverandering en de impact op de volgende generaties, of de RainbowAmbassadors, die zich inzetten voor de rechten van LGBTQI+ ouderen. Ouderen nemen ook meer deel aan klassieke vormen van (politieke) participatie, zoals lidmaatschap van een politieke partij of een vereniging.

Jongeren die beweren dat ouderen politiek geen rol van betekenis meer mogen spelen, gooien hun eigen ruiten in. Wie een betere weerspiegeling van de samenleving wil zien in het parlement, kan beter streven naar leeftijdsdiversiteit binnen de politiek dan ouderen te weren. Duw de oudere generatie niet aan de kant, maar reik ze de hand en maak ze een bondgenoot door hun kennis, ervaring en expertise te benutten.

Meer denkfouten over ouderen vind je op de thema-pagina van deze website.

Bronnen:

Deel deze pagina met je netwerk